Regulamin

Informacje o oferowanych przez Sklep produktach i zasadach ich nabywania udzielane na podstawie art. 9 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000r., nr 22, poz. 271 z późniejszymi zmianami).

INFORMACJE OGÓLNE

1. Właścicielem sklepu internetowego jest firma KENBAO Ireneusz Krosny z siedzibą w Tychach przy ulicy Borowej 5, NIP: 646-111-05-40 REGON: 270711364

Nr konta:

37 1050 1399 1000 0092 2038 8350

2. Wszystkie ceny podane w serwisie są wyrażone w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez Kupującego. Podane ceny nie obejmują kosztów przesyłki.

3. Wszystkie produkty znajdujące się w ofercie sklepu są fabrycznie nowe i są objęte 12 miesięczną gwarancją realizowaną przez Sklep.

ZAMÓWIENIA

1. Zamówienia na towary oferowane w sklepie internetowym przyjmowane są za pośrednictwem sieci Internet poprzez wypełnienie formularza na stronie internetowej sklepu.

2. Zamówienia za pośrednictwem sieci Internet można składać 24 godziny na dobę, przez cały rok. Realizacja zamówienia złożonego w dzień powszedni do godziny 13.00 nastąpi najpóźniej w 48 godzin od złożenia zamówienia. Zamówienia złożone w dni powszednie po godzinie 13:00, w soboty oraz w niedziele i święta, realizowane są w ciągu najbliższych dwóch dni roboczych.

3. Do złożenia zamówienia nie jest wymagana rejestracja (logowanie) Kupującego. Do rejestracji wymaga się podania adresu e-mail (loginu) oraz ustawienia hasła. Po zarejestrowaniu dla Kupującego tworzone jest konto umożliwiające śledzenie stanu zamówienia, rejestrowanie historii zamówień, wysyłanie listów elektronicznych informujących o nowościach w sklepie, itp.

4. Kupujący może w każdym czasie zrezygnować z prowadzenia dla niego konta poprzez wysłanie wiadomości e-mail z żądaniem usunięcia konta na adres: info@kenbao.eu

5. Po złożeniu zamówienia Kupujący otrzymuje na wskazany przez niego adres e-mail, automatycznie generowany przez sklep, list elektroniczny ze szczegółami zamówienia.

6. Zawarcie umowy pomiędzy Sklepem a Kupującym następuje w momencie złożenia zamówienia przez Kupującego. Przedmiotem umowy sprzedaży jest towar wymieniony w zamówieniu.

7. Rozpoczęcie realizacji zamówienia następuje najpóźniej 48 godzin po autoryzacji transakcji przez serwis Przelewy24, PayPal lub PayU, tj. około godzinę od momentu opłacenia zamówienia przez Kupującego, a w przypadku zamówień płatnych przelewem od chwili wpływu należności na konto Sklepu.

10. Prawa i obowiązki stron wynikające z zawartej umowy uregulowane są w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964 r. nr 16, poz. 93 z późniejszymi zamianami), w ustawie z dnia 02 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000r., nr 22, poz. 271 z późniejszymi zmianami) oraz w ustawie o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.).

11. Do każdego zamówionego produktu dołączany jest paragon lub, na życzenie, faktura VAT.

WYSYŁKA

1. Zamówione towary są dostarczane do klienta za pośrednictwem firmy kurierskiej Sendit, Poczty Polskiej lub przez osobisty odbiór.

2. Kupujący wybiera sposób dostawy i akceptuje koszta wysyłki w trakcie składania zamówienia.

3. Termin otrzymania przesyłki to suma czasu realizacji zamówienia i czasu dostawy.

3. Koszt dostarczenia zamówionego towaru na terenie Polski uzależniony jest od wybranego przez Kupującego sposobu dostarczenia. Cena wysyłki podawana jest każdorazowo Kupującemu na stronie internetowej Sklepu przed ostatecznym złożeniem zamówienia.

4. Sklep pobiera opłatę za ponowną wysyłkę wg obowiązującego cennika w przypadku, gdy kupujący błędnie wypełnił adres jej doręczenia lub zmienia adres dostarczenia.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY, SPOSÓB ZAŁATWIENIA REKLAMACJI

1. Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2002 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny Kupujący może odstąpić od umowy bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni od dnia wydania rzeczy. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

2. W przypadku skorzystania przez Kupujacego z prawa do odstąpienia od umowy towar zakupiony w naszym sklepie należy zwrócić niezwłocznie jednak nie później niż w ciągu 14 dni od daty jego odebrania.

3. Towar należy zwrócić w stanie niezmienionym. Wraz z towarem należy odesłać dołączone do niego akcesoria oraz dokumenty. Powyższy obowiązek dotyczy również dołączenia dowodu zakupu.

4. W przypadku odstąpienia przez Kupującego od umowy sprzedaży, Sklep dokona zwrotu ceny towaru niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od daty otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Pieniądze zostaną zwrócone przelewem na konto wskazane przez Kupującego.

5. Gdy towar jest niezgodny z umową, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.) należy go odesłać na adres sklepu. Do odsyłanego towaru należy dołączyć opis niezgodności towaru z umową. Dodatkowe dołączenie dowodu zakupu towaru lub jego kopii pozwoli na sprawniejsze załatwienie reklamacji.

6. Zwroty i przesyłki wysyłane na koszt firmy Kenbao nie będą przyjmowane, chyba że nastąpiły wcześniej inne ustalenia.

7. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, kupujący może żądać wymiany na zgodny z umową lub żądać zwrotu zapłaconej kwoty. Zwrot kwoty nastąpi po otrzymaniu niezgodnego towaru przez Sklep.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych administratorem danych osobowych ze strony www.kenbao.eu jest KENBAO Ireneusz Krosny z siedzibą w Tychach przy ulicy Borowej 5, NIP: 646-11105-40, REGON 270711364.

2. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych podanych w zamówieniu w celach realizacji zamówienia.

3. Sprzedający może przetwarzać dane osobowe Kupującego, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Sprzedającego, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą, w szczególności celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług.

4. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych klient ma prawo do wglądu oraz do modyfikacji swoich danych osobowych w każdym czasie jak również żądania ich usunięcia z bazy danych.

5. W celu korzystania z usług świadczonych na podstawie niniejszego regulaminu Kupujący powinien posiadać: Przeglądarkę internetową: Internet Explorer w wersji nie starszej niż 7.0 lub Mozilla FireFox w wersji nie starszej niż 3.0 lub Chrome (wszystkie wersje) lub Opera w wersji nie starszej niż 2, przeglądarkę Safari oraz włączoną obsługę Java Script.

6. Właściciel sklepu internetowego może wprowadzić zmiany w niniejszym Regulaminie. Zmieniony Regulamin wchodzi w życie w terminie 7 dni od udostępnienia za pomocą wiadomości, przesłanej na podany przez Klienta adres e-mail, chyba że w tym terminie Kupujący złoży oświadczenie o wypowiedzeniu.

7. W razie jakichkolwiek wątpliwości oraz pytań prosimy o kontakt e-mailowy na adres info@kenbao.eu